MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Rekonstrukce podchodu v ul. Vladimírská,Louny

Fotodokumentace

nový podchod v ul. Vladimírská nový podchod v ul. Vladimírská

Investor

Město Louny »»

Doba realizace

IX - XI 2016

Finanční objem

4,8 mil. Kč

Cíl

Oprava stávajícího železobetonového silničního mostu přes komunikaci – cesta pro pěší.

Technický popis

Rozebrání stávajících základů, odbourání stávajících říms, zemní práce, montáž nové železobetonové opěry, montáž nové nosné konstrukce a říms, izolace, zásypy, repasování zábradlí, sanování křídel, pokládka dlažby a vozovky.