MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Obnova lávky L-01 ve Stvolínkách

Fotodokumentace

lávka Stvolínky, nový stavlávka Stvolínky, výstavba nových železobetonových opěrlávka Stvolínky, montáž příhradového nosníku ocelové konstrukcelávka Stvolínky, montáž nové ocelové konstrukcelávka Stvolínky, zhotovení železobetonové mostovky

Investor

Obec Stvolínky »»

Doba realizace

VIII–IX 2014

Finanční objem

1 mil. Kč

Cíl

výstavba nové ocelové lávky pro pěší přes vodoteč

Technický popis

demolice stávající lávky, výstavba nových železobetonových opěr, výroba a montáž nové ocelové příhradové nosné konstrukce, zhotovení železobetonové mostovky, úprava svahu vodoteče, zhotovení zámkové dlažby v předpolích