MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

VD Březová - sanace betonových konstrukcí v břehových zavázáních

Fotodokumentace

VD Březová, nový stav po opravě VD Březová, původní stav břehových zavázání VD Březová, původní stav břehových zavázání VD Březová, montáž kotvené armatury povrchu stěn VD Březová, nový stav po opravě VD Březová, nový stav po opravě

Investor

Povodí Ohře, s.p. »»

Doba realizace

VI-XI 2014

Finanční objem

1,6 mil. Kč

Cíl

sanace levého a pravého břehového zavázání přehrady

Technický popis

odstranění degradovaného povrchu betonu stěn hráze, očištění tryskáním, montáž kotvené armatury povrchu stěn, torkret povrchu stěn přehrady, odvodňovací vrty v koruně hráze, hydrofobizační povrchové nátěry