MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Oprava mostu I/13-004 Dalovice

Fotodokumentace

most Dalovice, nový stav po opravě most Dalovice, nový stav po opravě most Dalovice, nový stav – detail zábradlí

Investor

Obec Dalovice »»

Doba realizace

V. - X. 2017

Finanční objem

7,8 mil. Kč

Cíl

Obnova mostu.

Technický popis

Bourání říms, komunikací a dílčích závěrů, demontáž zábradlí a svodidel, pískování železobetonové konstrukce, likvidace stávajících izolací, osazení povrchového dílčího závěru, osazení podpovrchového dílčího závěru, osazení obrub a betonáž nových říms, sanace železobetonové konstrukce a nátěry, osazení zábradlí a svodidel, provedení odvodnění předpolí a mostu, položení nových živičných koberců, provedení terénních úprav návaznost na stávající stav.