MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Oprava mostu M-30 v Rakovníku

Fotodokumentace

most Rakovník, nově vystavěný mostmost Rakovník, demoliční a zemní prácemost Rakovník, výstavba nových železobetonových opěrmost Rakovník, zhotovená železobetonová mostovka a železobetonové římsymost Rakovník, nově vystavěný most

Investor

Město Rakovník »»

Doba realizace

II–VI 2015

Finanční objem

3,2 mil. Kč

Cíl

výstavba nového mostu s železobetonovou deskou přes stálou vodoteč

Technický popis

kompletní demolice stávajícího mostu, výstavba nových železobetonových opěr, zhotovení železobetonové mostovky a železobetonových říms s ocelovým zábradlím, dodávka a montáž silničních svodidel, zhotovení návodních a výtokových kamenných zdí se ŽB římskou, zhotovení vodotěsné izolace z asfaltových pásů, zřízení nové asfaltové vozovky, úprava svahu vodoteče, dno vodoteče upraveno kamennou dlažbou