MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

I/6 Oprava mostu ev. č. 6-051a Hůrky

Fotodokumentace

nový most Hůrky bednění a výztuž opěr a křídel izolace opěr a křídel bednění a výztuž nosné desky betonáž nosné desky

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR »»

Doba realizace

V. 2015 - VI. 2016

Finanční objem

8,2 mil. Kč

Cíl

Výstavba nového jednopolového mostu s železobetonovou deskou přes stálou vodoteč na silnice I. třídy Praha - Karlovy Vary.

Technický popis

Kompletní demolice stávajícího mostu ve dvou etapách a výstavba nového jednopolového mostu. Výstavba nových železobetonových opěr, zhotovení železobetonové mostovky, železobetonových říms s ocelovým zábradlím a železobetonových zavěšených křídel, dodávka a montáž silničních svodidel, zhotovení vodotěsné izolace z asfaltových pásů, zřízení nové asfaltové vozovky, úprava svahu vodoteče, dno vodoteče upraveno kamennou dlažbou.