MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Obnova mostu po povodni v červnu 2013, ev.č. M-11 Volfartice

Fotodokumentace

most Volfartice, nový stav po opravěmost Volfartice, původní stavmost Volfartice, původní stavmost Volfartice, nový stav po opravě

Investor

Obec Volfartice »»

Doba realizace

IV–VII 2015

Finanční objem

1,3 mil. Kč

Cíl

oprava stávajícího klenbového mostu, vč. zřízení mostního provizoria přes Libchavský potok

Technický popis

zřízení mostního provizoria, odtěžení násypu nad mostem, zesílení klenby spřaženou betonovou konstrukcí vč. hydroizolace, oprava pískovcové klenby vč. spárování, výroba a montáž nového ocelového zábradlí, zřízení nové asfaltové komunikace