MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Rekonstrukce mostu ev. č. 219 4 - 3 Nové Hamry

Fotodokumentace

most Nové Hamry, nový stav most Nové Hamry, původní stav most Nové Hamry, bednění římsy most Nové Hamry, betonáž vyrovnávací desky mostovky most Nové Hamry, nový stav

Investor

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. »»

Doba realizace

VI. - IX. 2015

Finanční objem

3,5 mil. Kč

Cíl

Rekonstrukce železobetonového mostu na silnici III. Třídy přes řeku Rolavu.

Technický popis

Rekonstrukce stávajícího mostu. Odstranění vozovkového souvrství, bourání závěrných zídek, bourání a zřízení nových křídel, říms a sloupků zábradlí, pokládka pásové izolace, vč. odvodnění, očištění a sanace stávající nosné železobetonové konstrukce, zvedání nosné konstrukce a konzervace ložisek, sanace a spárování kamenného zdiva, montáž obslužného schodiště, pokládka nového živičného povrchu, zřízení nového ŽB zábradlí, úpravy koryta vodoteče kamenným záhozem.