MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Obnova mostu po povodni v červnu 2013 ev.č. M-07 ke stavebninám, Nový Knín

Fotodokumentace

obnovený most po povodni Nový Knín obnovený most po povodni Nový Knín obnovený most po povodni Nový Knín obnovený most po povodni Nový Knín

Investor

Město Nový Knín »»

Doba realizace

VI. - IX. 2016

Finanční objem

5,8 mil. Kč

Cíl

Obnova mostu po povodni.

Technický popis

Demontáž stávajícího mostu, založení mostu na mikropilotech, postavení nového mostu, terénní úpravy, nové komunikace včetně napojení na stávající, demontáž a odvoz provizoria do HR ČR.