MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Kosova Hora, rekonstrukce lávky pro pěší přes potok Mastník

Fotodokumentace

nová lávka pro pěší Kosova Hora nová lávka pro pěší Kosova Hora nová lávka pro pěší Kosova Hora, detail kotvení táhel

Investor

Obec Kosova Hora »»

Doba realizace

V. - VII. 2016

Finanční objem

0,8 mil. Kč

Cíl

Výroba a montáž nové ocelové obloukové lávky s táhly pro pěší přes potok Mastník.

Technický popis

Výroba nové ocelové lávky o jednom mostním poli, nosná konstrukce je tvořena ocelovými válcovanými nosníky. Délka lávky 15,0 m, šířka 2,0 m. Osazení lávky tlumiči kmitání, umístění nové konstrukce na úložné prahy, montáž mostovky z pororošt