MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Obnova lávky L-02 přes potok Modla, ul. U Stadionu - Lovosice

Fotodokumentace

lávka L02 – nový stav po opravě lávka L02 – původní stav

Investor

Město Lovosice »»

Doba realizace

VI. - IX. 2016

Finanční objem

1,1 mil. Kč

Cíl

Obnova ocelové konstrukce lávky.

Technický popis

Odhalení opěr, ubourání opěr, sanace povrchu, otryskání ocelové konstrukce, výměna povrchů konstrukce, nátěr nosné konstrukce a zábradlí, osazení dřevěné mostovky.