MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Pustověty – obnova mostu a místních komunikací

Fotodokumentace

nový stav most Pustověty původní stav most Pustověty bourací práce výstuž

Investor

Obec Pustověty »»

Doba realizace

IX. - XI. 2016

Finanční objem

6,0 mil. Kč

Cíl

Obnova mostu a místních komunikací.

Technický popis

Demolice stávajícího železobetonového trámového mostu a zemní práce, sanace spodní stavby a rozšíření kamenných opěr, nové železobetonové úložné prahy, nová spřažená ocelobetonová mostovka na ložiscích s železobetonovými římsami, systém vodotěsné izolace z ocelové natavovaných asfaltových pásů, úprava přechodových oblastí, asfaltová vozovka, ocelové zábradlí s protikorozní ochranou, asfaltová vozovka místních komunikací.