MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Obnova mostků po živelné pohromě p.p.č. 1276/1, 1281/1, 1233

Fotodokumentace

Benešov nad Ploučnicí, rekonstrukce železobetonové konstrukce včetně nových dlažeb v korytě potokaBenešov nad Ploučnicí, sanace stávající kamenné klenby + nové kamenné zábradlí

Investor

Město Benešov nad Ploučnicí »»

Doba realizace

VI–X 2010

Finanční objem

1,3 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce mostů

Technický popis

obnažení nosné konstrukce včetně opěr, nová železobetonová roznášecí deska, nové hydroizolační souvrství (NAIP), nové železobetonové římsy včetně ocelového zábradlí, nová křídla mostu a zřízení silničních živičných vrstev, sanace spodní stavby