MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Rekonstrukce mostu — Sokolský vrch v Benešově nad Ploučnicí

Fotodokumentace

most v Benešově nad Ploučnicí; nový stavmost v Benešově nad Ploučnicí; původní stavmost v Benešově nad Ploučnicí; zřízení nové nosné konstrukcemost v Benešově nad Ploučnicí; nový stav

Investor

Město Benešov nad Ploučnicí »»

Doba realizace

IX 2012–V 2013

Finanční objem

2,6 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce silničního mostu přes železniční trať

Technický popis

odstranění stávající vozovky, říms a nosné konstrukce; zřízení nové nosné konstrukce; izolace mostovky; injektáž spodní stavby; sanace spodní stavby; nové živičné povrchy; nové zábradlí; nové dlažby podél křídel