MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Optimalizace trati Beroun–Zbiroh - mosty SO 18-38-08 v km 55,505 a SO 18-38-10 v km 56,524

Fotodokumentace

Kotopeky, nový železobetonový mostKotopeky, nový železobetonový most

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o. »»

Doba realizace

VI 2009–V 2010

Finanční objem

13,6 mil. Kč

Cíl

výstavba nových mostů

Technický popis

odstranění 2 starých kamenných mostů, zemní práce pro založení nových mostů, výstavba nových rámových železobetonových konstrukcí včetně říms, hydroizolací (NAIP), výroba a montáž ocelových zábradlí, nové kamenné dlažby