MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Oprava mostu ev. číslo 2538-002 v Bílině

Fotodokumentace

most Bílina, sanace příčných železobetonových trámůmost Bílina, stav před opravoumost Bílina, pohled na příčný železobetonový trám zesílený uhlíkovými lamelamimost Bílina, most po sanacimost Bílina, bez komentáře

Investor

Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor dopravy »»

Doba realizace

VIII 2004–XII 2005

Finanční objem

8,5 mil. Kč

Cíl

zesílení mostní konstrukce, zvýšení její nosnosti a odstranění povrchových vad betonu

Technický popis

sanace části železobetonové nosné konstrukce silničního mostu přes trať ČD, provedení nové spřažené železobetonové desky a nových říms, provedení izolace z natavovaných izolačních pásů, zesílení příčných železobetonových trámů pomocí uhlíkových lamel a zřízení nové vozovky