MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Oprava propustku v Brništi

Fotodokumentace

propustek v Brništi, pohled na vtokové čelo - nový stavpůvodní havarijní stav propustu v Brništipropustek v Brništi, ocelová konstrukce propustku a monolitická betonová čela

Investor

Obec Brniště »»

Doba realizace

V 2012

Finanční objem

0,4 mil. Kč

Cíl

oprava propustku v Brništi po havárii

Technický popis

Demolice stávající klenbové kamenné konstrukce propustku, zhotovení nových železobetonových základových pasů, osazení ocelové trouby průměru 1 500 mm a délky 5 m, zhotovení nových železobetonových čel. Provedení zásypů a štěrkové vozovkové vrstvy. Výroba a montáž ocelového průtočného zábradlí.