MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Rekonstrukce mostů a propustů na 3. koridoru
v úseku Cheb–Mariánské Lázně–Planá–Stříbro–Plzeň–Beroun–Praha

Fotodokumentace

rekonstruované mosty a propustky na na 3. koridoru, …rekonstruované mosty a propustky na na 3. koridoru, …rekonstruované mosty a propustky na na 3. koridoru, …rekonstruované mosty a propustky na na 3. koridoru, …rekonstruované mosty a propustky na na 3. koridoru, …rekonstruované mosty a propustky na na 3. koridoru, …

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o. »»

Doba realizace

2007–2009

Finanční objem

95,0 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce železničních mostů a propustů

Technický popis

sanace skupiny kamenných mostů a propustů – injektáže, statické zajištění, spárování, pískování, přezdívání, zřízení nových říms a křídel mostů, výroba a montáž zábradlí