MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Oprava železničního mostu v km 270,896 – podchod pro pěší v žst. Choceň

Fotodokumentace

podchod v žst. Choceň, čelní pohled na dílo těsně před dokončenímpodchod v žst. Choceň, průběh pracípodchod v žst. Choceň, vkládání úložného blokupodchod v žst. Choceň, hydroizolacepodchod v žst. Choceň, původní stav

Investor

České dráhy, a. s., Divize dopravní cesty »»

Doba realizace

VIII 2004–XII 2005

Finanční objem

18,0 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce mostního objektu v návaznosti na modernizaci žst. Choceň

Technický popis

sanace opěr pomocí injektáží, oprava klenby, provedení izolace z natavovaných izolačních pásů, nahrazení stávající klenby novými železobetonovými deskami se zabetonovanými nosníky včetně nových úložných prahů a izolace příčného odvodnění