MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Oprava mostu v km 75,816 traťového úseku Praha–Chomutov (Deštnice)

Investor

České dráhy, a. s., SDC Ústí nad Labem »»

Doba realizace

VI–IX 2004

Finanční objem

5,9 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce železničního mostu

Technický popis

sanace kamenné klenby a její stažení ocelovými táhly, vybetonování nových železobetonových říms, úprava geometrické polohy koleje