MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Výstavba mostu ev. č. M-03 v Dolních Habarticích

Obnova po povodních v roce 2009

Fotodokumentace

Dolní Habartice, nový železobetonový most na včetně výroby a osazení zábradlíDolní Habartice, most zničený povodníDolní Habartice, mostní provizoriumDolní Habartice, demontáž mostního provizoriaDolní Habartice, vrtání mikropilot (základy nového mostu)Dolní Habartice, nový železobetonový most na včetně výroby a osazení zábradlí

Investor

Obec Dolní Habartice »»

Doba realizace

X–XII 2010

Finanční objem

3,1 mil. Kč

Cíl

výstavba mostu

Technický popis

demontáž mostního provizoria, pilotové založení mostu, vybudování nové monolitické železobetonové konstrukce, montáž nových ložisek, výroba a montáž nového ocelového zábradlí, celoplošná natavovaná izolace mostu, pokládka živičné vrstvy, terénní úpravy a vodoteče kamenným zděním