MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Oprava mostů v km 13,022, 32,954 a 33,223 na trati Dvory-Třeboň

Fotodokumentace

mosty na trati Dvory-Třeboň, nový stav po opravěmosty na trati Dvory-Třeboň, spárování opěr mostumosty na trati Dvory-Třeboň, protikorozní ochrana ocelové konstrukcemosty na trati Dvory-Třeboň, protikorozní ochrana ocelové konstrukcemosty na trati Dvory-Třeboň, protikorozní ochrana ocelové konstrukcemosty na trati Dvory-Třeboň, nový stav po opravě

Investor

SŽDC, s. o., OŘ Plzeň »»

Doba realizace

VI–VIII 2013

Finanční objem

2,4 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce ocelových železničních mostů

Technický popis

demontáž a montáž mostnic; protikorozní ochrana ocelové konstrukce; výroba a montáž chodníkových a podlahových plechů; spárování opěr mostu; oprava stávajícího zábradlí; likvidace okolních porostů