MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Oprava mostu ev. č. 64-005 u Hazlova – vrchní stavba

Fotodokumentace

most u Hazlova, nový stavmost u Hazlova, původní stavmost u Hazlova, původní stavmost u Hazlova, průběh výstavby – nová železobetonová deskamost u Hazlova, Průběh výstavby – nové železobetonové římsy včetně hydroizolacímost u Hazlova, nový stavmost u Hazlova, nový stav

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR »»

Doba realizace

IX–XI 2010

Finanční objem

14 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce mostu

Technický popis

obnažení nosné konstrukce včetně opěr, nová železobetonová roznášecí deska, nové hydroizolační souvrství (NAIP), nové železobetonové římsy včetně zábradelních svodidel, nová křídla mostu a zřízení silničních živičných vrstev, sanace spodní stavby