MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Oprava mostu v Heřmanicích v Podještědí

Fotodokumentace

most v Heřmanicích v Podještědí, pohled na výtok po rekonstrukcimost v Heřmanicích v Podještědí, původní stav – vtokmost v Heřmanicích v Podještědí, bourací prácemost v Heřmanicích v Podještědí, bourací prácemost v Heřmanicích v Podještědí, pokládka živicmost v Heřmanicích v Podještědí, nový stav – výtokmost v Heřmanicích v Podještědí, nový stav - vtok

Investor

Město Jablonné v Podještědí »»

Doba realizace

XII 2011–VII 2012

Finanční objem

1,1 mil. Kč

Cíl

oprava mostu poškozeného povodní v srpnu 2010

Technický popis

Odstranění stávajících vozovkových souvrství, odstraněný zásypu klenbové pískovcové konstrukce až k jejímu rubu. Provedení zesílení klenby spřaženou železobetonovou deskou. Provedení plovoucí izolace a tvrdé betonové ochrany. Zhotovení nových živičných povrchů. Výroba a osazení kovového zábradlí. Provedení sanace původní nosné konstrukce (sanace betonů, spárování kamenného zdiva). Provedení nových zděných kamenných stěn.