MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Heřmanov — obnova mostků po povodni, II.etapa

Fotodokumentace

Heřmanov; opravený mostekHeřmanov; opravený mostekHeřmanov; opravený mostek

Investor

Obec Heřmanov »»

Doba realizace

IX 2011

Finanční objem

3,6 mil. Kč

Cíl

oprava mostů po povodni

Technický popis

zemní práce; zřízení nové železobetonové konstrukce; provedení vodotěsné pásové izolace; zřízení nových železobetonových říms; oprava původního zábradlí a zřízení nových zábradlí; zřízení živičných povrchů