MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Most přes řeku Bílinu ev. č. 258-003 Hostomice

Fotodokumentace

Hostomice, rekonstrukce stávajícího železobetonového mostumost v Hostomicích, zesilování nosné konstrukce lamelami

Investor

Ústecký kraj »»

Doba realizace

V–IX 2009

Finanční objem

8,5 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce mostu

Technický popis

demolice části stávajících opěr a ocelové lávky, zhotovení nové železobetonové konstrukce, kompletní sanace spodní nosné konstrukce včetně injektáží a statického zesílení původních konstrukcí, pásová a stěrková izolace, zhotovení nových vozovkových souvrství včetně živičných povrchů