MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Výstavba mostu Klínky

Fotodokumentace

most v Klínkách, dokončené dílomost v Klínkách, pohled na dokončené dílo z opačné stranymost v Klínkách, původní stav

Investor

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje »»

Doba realizace

IX–X 2008

Finanční objem

2,79 mil. Kč

Cíl

zřízení nového silničního propustu v obci Klínky; projektová dokumentace a realizace

Technický popis

dodávka celkové rekonstrukce kamenného propustu včetně projektové dokumentace (nosná ocelová konstrukce Superior SC–10B založená na betonových pásových základech); zřízení přilehlé asfaltové vozovky včetně osazení zábradelních svodidel