MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

OB 51 - Rekonstrukce přivaděče surové vody Labe; akvadukt v Elektrárně Ledvice

Fotodokumentace

Elektrárna Ledvice, sanace železobetonové konstrukce

Investor

Vodohospodářské stavby, s.r.o.; Divize Teplice »»

Doba realizace

X–IX 2010

Finanční objem

0,9 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce akvaduktu

Technický popis

očištění stávající železobetonové konstrukce, pasivace obnažené výztuže nosné konstrukce, reprofilace nosné konstrukce, sanace celé plochy akvaduktu včetně sjednocovacího nátěru, tmelení a ošetření dilatačních spár nosné konstrukce