MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Rekonstrukce mostu v km 1,574 na trati Liberec–Harrachov

Fotodokumentace

most na trati Liberec–Harrachov, dokončené dílomost na trati Liberec–Harrachov, montáž podpěrné konstrukce pro zásun mostovkymost na trati Liberec–Harrachov, bednění úložných prahůmost na trati Liberec–Harrachov, dokončené úložné prahymost na trati Liberec–Harrachov, zásun železobetonové mostovky

Investoři

SŽDC, s. o. »»

České dráhy, a. s., Stavební správa Praha »»

Doba realizace

IX–X 2007

Finanční objem

5,46 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce mostu

Technický popis

zpracování projektové dokumentace, vybetonování nové mostovky na podpůrné konstrukci PIŽMO, demontáž stávající ocelové nosné konstrukce a odbourání části opěr mostu, betonáž nových úložných prahů a křídel mostu, příčný zásun nosné konstrukce na nové úložné prahy, zhotovení hydroizolačního souvrství (SVI Mistral s tvrdou betonovou ochranou), pokládka výběhových prefabrikátů, zásyp a hutnění předpolí mostu, montáž zábradlí, spárování kamenného zdiva a nátěr konstrukce