MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Oprava mostu ev. číslo 23751-001 v obci Lkáň

Fotodokumentace

most Lkáň, průhled novým tubosideremmost Lkáň, detail tubosiderumost Lkáň, komunikace přes nový mostmost Lkáň, pohled na výtokmost Lkáň, původní stav komunikacemost Lkáň, původní stav

Investor

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje »»

Doba realizace

VIII–X 2004

Finanční objem

1,8 mil. Kč

Cíl

nahrazení stávajícího mostu, v havarijním stavu s nevyhovujícími průtokovými charakteristikami

Technický popis

Vzhledem k stísněným prostorovým možnostem byla po úplném odstranění původní mostní konstrukce použita technologie tubosiderů. Výhodou této technologie je rychlost, nízká cena a minimální nároky na prostorové uspořádání.