MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázních–Cheb

Fotodokumentace

Salajna 1 — rámová železobetonová konstrukce – nový objekt včetně založení; hotový stavSalajna 1 — rámová železobetonová konstrukce – nový objekt včetně založení; průběh výstavby – bednění rámu konstrukceSalajna 1 — rámová železobetonová konstrukce – nový objekt včetně založení; průběh výstavby – vtoková část před nátěremSalajna 2 — rekonstrukce kamenného mostu, spárování, injektáže, nové železobetonové římsy – průběh výstavby (odkopání, odbourání stávajících kamenných říms)Salajna 2 — rekonstrukce kamenného mostu, spárování, injektáže, nové železobetonové římsy; hotový stav – vtokSalajna 2 — rekonstrukce kamenného mostu, spárování, injektáže, nové železobetonové římsy; hotový stav – výtokPalič — odtěžení stávajícího náspu, odbourání kamenné klenby, výstavba nových železobetonových opěr a klenby včetně izolace, zhotovení nového náspu – hotový stavPalič — odtěžení stávajícího náspu, odbourání kamenné klenby, výstavba nových železobetonových opěr a klenby včetně izolace, zhotovení nového náspu – původní stavPalič — odtěžení stávajícího náspu, odbourání kamenné klenby, výstavba nových železobetonových opěr a klenby včetně izolace, zhotovení nového náspu; průběh výstavby – hotová nová železobetonová klenba, probíhá odbedněníPalič — odtěžení stávajícího náspu, odbourání kamenné klenby, výstavba nových železobetonových opěr a klenby včetně izolace, zhotovení nového náspu; průběh výstavby – hotová nová železobetonová klenba, probíhá odbedněníRekonstrukce kamenného klenbového mostu; hotový stav – vtokRekonstrukce kamenného klenbového mostu; hotový stav – výtok

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o. »»

Doba realizace

VII 2009–VI 2010

Finanční objem

11,1 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce železničních mostů

Technický popis

odtěžení drážního tělesa, nové nosné konstrukce – železobetonové mostovky, sanace opěr a křídel, zpevňování zdiva injektáží, železobetonové římsy včetně ocelového zábradlí, zatrubnění propustků, roznášecí železobetonové desky pod izolace, izolace konstrukcí, statické zajištění kamenných kleneb, zpětný zásyp nového drážního tělesa