MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

I/15 Ploskovice – rekonstrukce mostu ev. č. 15-046

Fotodokumentace

Ploskovice, nový železobetonový most na stávajících podpěráchsilniční most u Ploskovic, původní stavsilniční most u Ploskovic, osazení nové ocelové konstrukce MULTIPLATEsilniční most u Ploskovic, zásyp ocelové konstrukcesilniční most u Ploskovic, nový stav

Investor

ŘSD ČR, správa Chomutov »»

Doba realizace

IX 2011–IX 2012

Finanční objem

2,3 mil. Kč

Cíl

kompletní rekonstrukce silničního mostu

Technický popis

bourání stávajícího železobetonového mostu; montáž nové ocelové konstrukce MULTIPLATE; zřízení hutněných zásypů; zřízení nového živičného povrchu; výroba a montáž zábradlí a svodidel; nové dláždění svahů a vodoteče