MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Modernizace trati Vraňany–Hněvice – most v km 466,860 Račice

Fotodokumentace

most Račice, nový stav

Investor

České dráhy, a. s., Stavební správa Praha »»

Doba realizace

II–VII 2000

Finanční objem

9,6 mil. Kč

Cíl

přestavba železničního mostu v rámci stavby 1. železničního koridoru

Technický popis

Poměrně úzká klenba byla přestavěna na deskový most se zabetonovanými nosníky. Na konstrukci o rozpětí 12 m je zajímavé, že byla navržena jedna deska pro obě koleje, protože na mostě leží výhybka. Hlavní část stavby mostu proběhla během 55denní výluky, kdy byl zbourán starý most, vybetonovány základy a opěry, osazeny prefabrikované úložné prahy a příčně zasunuta deska.