MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

II/229 Rakovník – rekonstrukce mostu ev. č. 229-016

Fotodokumentace

Rakovník, nový železobetonový most na stávajících podpěráchmost v Rakovníku, původní stavmost v Rakovníku, průběh výstavby – bouránímost v Rakovníku, průběh výstavby – pevná skružmost v Rakovníku, průběh výstavby – armování

Investor

Středočeský kraj »»

Doba realizace

III–VI 2010

Finanční objem

13,3 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce mostu

Technický popis

nahrazení stávajícího betonového mostu novým – mostovka z dodatečně předpjatého betonu