MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Optimalizace trati Bubeneč–Kralupy nad Vltavou – rekonstrukce mostu v km 422,094 Roztoky u Prahy

Fotodokumentace

most Roztoky, pohled od řekymost Roztoky, pohled od města

Investor

České dráhy, a. s., SDC Ústí nad Labem »»

Doba realizace

IX 2001–V 2002

Finanční objem

6,0 mil. Kč

Cíl

kompletní přestavba železničního mostu

Technický popis

Stávající, zčásti deskový a zčásti klenbový, most byl nahrazen novou deskou se zabetonovanými nosníky, které byly uloženy na prefabrikované úložné prahy; ty byly osazeny na sanovaných původních opěrách – tlaková injektáž, spárování. Do koleje č. 1 bylo vloženo mostní provizorium KNO 185, pod jeho ochranou byla prováděna stavba v koleji č. 2. Nosné konstrukce byly betonovány na podpěrách PIŽMO a spuštěny na ložiska.