MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Obnova mostků a lávek po povodni — Staré Křečany

Fotodokumentace

Staré Křečany; opravený mostekStaré Křečany; …Staré Křečany; opravený mostek

Investor

Obec Staré Křečany »»

Doba realizace

IX 2011–V 2012

Finanční objem

4,2 mil. Kč

Cíl

oprava mostků a lávek po povodni v roce 2010

Technický popis

bourání stávajících betonových konstrukcí; přezdívání kamenných zdí a opěr ;zhotovení železobetonových základů; osazení prefabrikátových trubních propustů; zhotovení železobetonových monolitických opěr, desek, mostovky, říms, čel a křídel; zásypy a úprava vodotečí; pásová a nátěrová izolace; zhotovení nových živičných povrchů; výroba a montáž zábradlí