MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Rekonstrukce mostu ev. č. 1987-1 Stráž nad Ohří

Fotodokumentace

most ve Stráži nad Ohří, dokončené dílomost ve Stráži nad Ohří, pohled od řeky; původní stavmost ve Stráži nad Ohří, …most ve Stráži nad Ohří, …most ve Stráži nad Ohří, …most ve Stráži nad Ohří, …

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR »»

Doba realizace

VI–X 2008

Finanční objem

14,20 mil. Kč

Cíl

celková rekonstrukce mostu přes řeku Ohři

Technický popis

odstranění stávajících komunikací a podkladních vrstev včetně železobetonových říms na mostě, vytvoření spřažené desky včetně izolací a podpovrchových dilatačních závěrů; zhotovení železobetonových chodníkových monolitických říms včetně dilatací; výkopy v předpolích mostu, uložení drenáží, izolací a zpětných zásypů; zhotovení chodníků; tryskání stávajících železobetonových konstrukcí, jejich reprofilace a nátěr; provedení stříkaných betonů středových stativ; zhotovení živičných povrchů včetně asfaltových zálivek