MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Optimalizace trati Stříbro—Planá u Mariánských Lázních

Fotodokumentace

Rekonstrukce kamenné dvouklenbyRekonstrukce kamenné klenby s novými železobetonovými římsamiRekonstrukce kamenné klenby s novými železobetonovými římsamiPrůběh výstavby – pohled shoraPrůběh výstavby – pohled shoraRekonstrukce kamenné klenbyRekonstrukce kamenné klenbyRekonstrukce kamenné klenby + nové železobetonové roznášecí desky a nové vyvýšené římsyRekonstrukce kamenné klenbyRekonstrukce kamenné klenbyRekonstrukce kamenné klenbyRekonstrukce kamenné klenbyRekonstruovaný most – pohled shora

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o. »»

Doba realizace

VI–XII 2010

Finanční objem

23,0 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce železničních mostů

Technický popis

rekonstrukce 9 kamenných klenbových mostů: spárování, injektáže, zemní práce, nové železobetonové roznášecí desky, nové železobetonové římsy, hydroizolace (NAIP), výroba a montáž ocelových zábradlí, nové kamenné dlažby