MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Oprava lávky L-03 na bývalé silnici II/262 přes Ploučnici poškozené povodní v srpnu 2010

Fotodokumentace

lávka ve Stružnici; nový stavlávka ve Stružnici; původní stavlávka ve Stružnici; spárování pilířů a opěrlávka ve Stružnici; nové zábradlí, nový stav

Investor

Obec Stružnice »»

Doba realizace

III–V 2012

Finanční objem

1,2 mil. Kč

Cíl

oprava lávky po povodní v roce 2010

Technický popis

výměna dřevěných podlah; spárování pilířů a opěr; statické zajištění pilířů vč. obetonování; výroba a montáž nového zábradlí