MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Modernizace trati Polepy–Litoměřice – most v km 395,125 Svařenice

Fotodokumentace

most Svařenice, nový stav – pohled na vtokmost Svařenice, průběh výstavby ztížený povodněmimost Svařenice, průběh výstavby ztížený povodněmimost Svařenice, posuvná nosná konstrukce bedněnímost Svařenice, posuvná nosná konstrukce bednění

Investor

České dráhy, a. s., SDC Ústí nad Labem »»

Doba realizace

VII 2001–VI 2002

Finanční objem

7,8 mil. Kč

Cíl

statické zajištění rozpadající se klenby pod vysokým železničním náspem

Technický popis

oprava cca 30 m dlouhé klenbové konstrukce pod vysokým železničním náspem metodou zesílení vnitřním železobetonovým obloukem