MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Oprava mostů, mostků a lávek poškozených povodní v srpnu 2010

Fotodokumentace

Rekonstruovaný most v Dolním PodlužíRekonstruovaný most v Dolním PodlužíRekonstruovaný most v Dolním PodlužíRekonstruovaný most v Dolním PodlužíRekonstruovaný mostek ve ŠluknověRekonstruovaný mostek ve ŠluknověRekonstruovaný mostek ve ŠluknověRekonstruovaný mostek v BrništiRekonstruovaný most v BrništiRekonstruovaný mostek v BrništiRekonstruovaný mostek v Srbské KameniciRekonstruovaný mostek ve Volfarticích

Investor

příslušné město či obec

Doba realizace

IX 2011–V 2012

Finanční objem

28 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce mostů, mostků a lávek v těchto městech a obcích: Šluknov, Frýdlant, Dolní Podluží, Brniště, Srbská Kamenice, Jablonné v Podještědí, Kytlice, Volfartice

Technický popis

bourání stávajících betonových konstrukcí; přezdívání kamenných zdí a opěr; zhotovení železobetonových základů; osazení prefabrikátových trubních propustků nebo sanace spodních staveb; zhotovení železobetonových monolitických opěr, desek, mostovky, říms, čel a křídel; zásypy a úprava vodotečí; pásová a nátěrová izolace; zhotovení nových živičných povrchů; výroba a montáž zábradlí; likvidace okolních porostů