POZEMNÍ STAVBY

Skladově manipulační hala a přístřešek pro mechanizaci v sídle firmy

Fotodokumentace

nově postavená hala stavba haly, vytyčení základových patek haly stavba haly, montáž ocelové konstrukce haly stavba haly, montáž ocelové konstrukce haly stavba haly, montáž střechy stavba haly, montáž opláštění haly stavba haly, opláštění haly deskami Cetris stavba haly, nátěr pláště haly stavba haly, před montáž vrat a dveří

Investor

N+N »»

Doba realizace

I 2014–III 2015

Finanční objem

Cíl

výstavba nové haly na svařování a přístřešku

Technický popis

demolice stávajících budov, hloubení a betonáž základových patek, výroba a montáž nosné ocelové konstrukce haly a přístřešku, montáž pláště haly a střechy, podkladní vrstvy a betonáž podlahy, montáž vrat a dveří, instalace vytápění, elektroinstalace technologická a stavební, instalace jeřábu, pokládka venkovních ploch ze zámkové dlažby