POZEMNÍ STAVBY

Otevřená recepce Policie ČR – OOP Litoměřice

Fotodokumentace

otevřená recepce Policie ČR – OOP Litoměřice, nový stavotevřená recepce Policie ČR – OOP Litoměřice, z průběhu prací

Investor

Ministerstvo vnitra České republiky »»

Doba realizace

X–XII 2007

Finanční objem

3,5 mil. Kč

Cíl

vybudování nových prostor pro veřejnost a kancelářských prostor pro pracovníky obvodního oddělení Policie v Litoměřicích

Technický popis

rekonstrukce stávající budovy obvodního oddělení – bourání svislých zděných konstrukcí, zhotovení zděných i sádrokartonových konstrukcí a podhledů, vybudování nových instalačních elektrorozvodů, drobná oprava fasády a její nátěr, vybavení mobiliářem