POZEMNÍ STAVBY

Rodinný dům v Žitenicích

Fotodokumentace

rodinný dům v Žitenicích, hotové dílo

Investor

soukromý sektor

Doba realizace

VIII–XI 2003

Finanční objem

3,0 mil. Kč

Cíl

výstavba rodinného domu

Technický popis

dobudování hrubé stavby rodinného domku, zřízení obytného podkroví, příček, rozvodů, podlah, obkladů, vybudování garáže a zpevněných ploch