POZEMNÍ STAVBY

Realizace přestavby stávající kovárny na halu běžných oprav železničních kolejových vozidel v Děčíně

Fotodokumentace

hala RYKO v Děčíně, dokončené dílovýstavba haly RYKO v Děčíně, …výstavba haly RYKO v Děčíně, …výstavba haly RYKO v Děčíně, …výstavba haly RYKO v Děčíně, …výstavba haly RYKO v Děčíně, …

Investor

RYKO, a. s. »»

Doba realizace

IV–VIII 2008

Finanční objem

10,45 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce haly a přístavba haly

Technický popis

rekonstrukce původní železobetonové skeletové haly, přístavba nové ocelové haly a adaptace celého komplexu na halu běžných oprav železničních kolejových vozidel; zhotovení železničního svršku uvnitř komplexu včetně montážních a prohlížecích jam