MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Odstranění škod po povodni 2013 na trati Praha - Děčín, svah Litochovice

Fotodokumentace

svah Litochovice, dokončená nová železobetonová zeďsvah Litochovice, původní stavsvah Litochovice, bednění a výztuž dříku opěrné zdisvah Litochovice, dokončení části opěrné zdi

Investor

SŽDC, s.o. OŘ Ústí nad Labem »»

Doba realizace

X-XII 2014

Finanční objem

8,1 mil. Kč

Cíl

vybudování nové železobetonové stěny délky 227m (výšky 90 - 180cm)

Technický popis

odstranění přesypávky a odhalení původní kamenné rovnaniny svahu náspu, vč. výkopů pro základ opěrné stěny, založení stěny mikropilotami, vybudování nové železobetonové stěny, stabilizace svahu těžkým kamenným záhozem