MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Stavby protihlukových opatření na 3. koridoru
v úseku Cheb–Mariánské Lázně–Planá–Stříbro–Plzeň–Beroun–Praha

Fotodokumentace

trať Cheb–Praha, pohled na protihlukovou stěnu

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Plzeň »»

Doba realizace

2006–2008

Finanční objem

19,74 mil. Kč

Cíl

výstavba protihlukových stěn

Technický popis

betonové protihlukové stěny pilotově založené, včetně zřízení barevného nátěru a výsadby zeleně