MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Modernizace trati Kralupy nad Vltavou–Vraňany – protihlukové stěny v Nelahozevsi a Vepřeku

Fotodokumentace

protihluková zeď Nelahozeves – betonové panelyprotihluková zeď Vepřek – železobetonové panelyprotihluková zeď Vepřek – montáž záporprotihluková zeď Vepřek – průhledné panely na mostěprotihluková zeď Vepřek – železobetonové panely (úprava okolo stožárů)

Investor

České dráhy, a. s., Stavební správa Praha »»

Doba realizace

II 2001–VII 2002

Finanční objem

19,2 mil. Kč

Cíl

realizace protihlukových opatření v celkové délce cca 4 km

Technický popis

Zřízení protihlukové stěny částečně z betonových panelů, částečně z panelů z recyklovaného plastu. Uložení panelů do zápor z profilu HEA a HEB.