MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Modernizace trati Kralupy nad Vltavou–Vraňany – zárubní zeď v Nových Ouholicích

Fotodokumentace

zárubní zeď v Nových Ouholicích, průběh výstavby

Investor

České dráhy, a. s., Stavební správa Praha »»

Doba realizace

II–V 2001

Finanční objem

3,7 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce stávající zdi

Technický popis

Stávající kamenná zeď byla otryskána a nově vyspárována. Z jedné poloviny byla navýšena železobetonovou římsou se zábradlím. Za celou zdí bylo provedeno odvodnění a terénní úpravy.