MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Zvýšení rychlosti Plzeň–Česká Kubice – protihluková opatření

Fotodokumentace

trať Plzeň–Česká Kubice, pohled na protihlukovou stěnu

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o. »»

Doba realizace

IV–VI 2006

Finanční objem

4,5 mil. Kč

Cíl

realizace protihlukového opatření

Technický popis

zřízení panelové protihlukové stěny v délce cca 850 m podél trati Plzeň–Česká Kubice